Home - Media Invest Broker de Asigurare

Media Invest Broker de Asigurare:

Societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub numarul J04 /246 /1997, cod unic de inregistrare 9255547, capital social 150.000 LEI (Aceste informatii se pot verifica la Registrul Comertului Bacau);

Broker de Asigurare prin decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 77 /04.12.2001, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-074 /04.10.2003 (Aceste informatii se pot verifica pe web-ul Autoritatii de Supraveghere a Asigurarilor www.asfromania.ro).Registrul personalului propriu
Jurnalul asistentilor in brokeraj

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal