Petitie online - Media Invest Broker de Asigurare


Petiţie online

Unde, când şi cum puteţi depunde o petiţie (reclamaţie) la Media Invest?
Prin formular petitie online
Prin e-mail: office@mediainvestba.ro
Prin servicii poștale: Bacau, str. N. Titulescu, nr. 3, sc. B, ap. 7+11
La sediu in timpul programului de lucru:L - V: 10 - 18

GENERALITATI

Prin depunerea unei petitii (reclamaţie/esizare), petentul poate sesiza Media Invest Broker de Asigurare despre faptul că se consideră prejudiciat într-un drept al său de către un angajat /colaborator al acesteia.

Petiţia (reclamaţia/sesizarea) se poate transmite catre Media Invest Broker de Asigurare prin servicii poştale, la sediu, prin e-mail sau prin formularul online alăturat destinat transmiterii reclamaţiilor (formularul va transmite automat un e-mail către Administratorul Media Invest Broker de Asigurare). Nu se pot înregistra petiţii prin telefon.

Depunerea petiţiilor în scris la sediul Media Invest Broker de Asigurare se poate face în cadrul programului de lucru.

Detalii privind formularea petiţiilor şi soluţionarea acestora:

Cine poate fi petent?
„Poate fi petent orice persoana fizica sau juridica carea are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoana pagubita asa cum sunt definite de legislatia in vigoare.”

Ce este o petiţie/reclamaţie/sesizare?
„Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizara formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.”

FORMULAREA PETIŢIILOR

Petitia trebuie formulată în scris şi trebuie să conţină numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale petentului, astfel încât Media Invest Broker de Asigurare să aibă datele de contact ale acestuia.

Petitia trebuie să conţină o relatare clară şi concisă a faptelor şi motivelor înaintării ei, precum şi soluţia propusă pentru rezolvarea acesteia.

ATENŢIE!
1. Înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Media Invest Broker de Asigurare îşi rezervă dreptul de a trimite răspunsuri în scris, numai la adresa de domiciliu regăsită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul Media Invest Broker de Asigurare, în baza actului de identitate, în cazurile în care răspunsurile conţin informaţiile sensibile cum ar fi referiri la date cu caracter personal şi/ sau acte privind rezultatul unor anchete.

Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de Media Invest Broker de Asigurare şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau e-mail în funcţie de modul de transmitere a solicitării iniţiale.

2. Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare.

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR - CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE PETENTUL TRANSMITE PETIŢIA?

Din momentul primirii petiţiei, Media Invest Broker de Asigurare demarează procesul de soluţionare a petiţiei. În funcţie de caz, se contactează părţile implicate în petiţie pentru a cere explicaţii suplimentare cu privire la modul de desfăşurare a faptelor.

Media Invest Broker de Asigurare va raspunde petentului, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

Petentul se poate informa despre stadiul rezolvarii petitiei la adresa de email office@mediainvestba.ro sau la numarul de telefon +40 (0) 234 581572 /1674.

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU

Norma ASF nr. 18/2017 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si brokerilor de asigurare.

ALTE PRECIZARI

In vederea soluționării pe cale amiabilă a disputelor dintre asigurători, brokeri de asigurare şi asiguraţi/păgubiţi/petenţi se pot utiliza metodele alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice entitatea de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul; soluționarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluționare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.