Oferta servicii - Media Invest Broker de Asigurare


Oferta servicii:

Negociază incheierea contractelor de asigurare;

Acordă asistență înainte de incheierea contractelor de asigurare, pe durata derularii acestora si în legătură cu regularizarea daunelor.

Informatii de actualitate pentru clientii RCA cu risc ridicat