Media Invest Broker de Asigurare Bacau

Registrul personalului propriu

Cod unic alocat de ASF Numele si prenumele Codul numeric personal (CNP) Functia detinuta Clasele de asigurare intermediate Data angajarii Studii Observatii
RAF436153 Vascan Costel ************* Director Executiv Toate 29.10.2018 Superioare